Otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto i korzystanie z rachunku bankowego to wygoda dla seniorów.


ZUS zachęca do pobierania świadczeń na konto. Nie trzeba czekać na listonosza, a pieniądze można wypłacać w najbliższym banku albo w bankomacie. Jest to bezpieczniejsze niż trzymanie większej gotówki w domu.

W sklepie można zapłacić kartą, a opłacanie rachunków i niektóre zakupy załatwiać przez internet. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby załatwić codzienne sprawy.

Osoby, które chcą otrzymywać świadczenie na konto powinny zgłosić taki zamiar w jeden z dwóch sposobów:

1. W placówce ZUS lub pocztą. Trzeba wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce). Można wypełnić go w domu i złożyć go w najbliższej placówce ZUS albo wysłać pocztą. Wniosek jest na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce [Wzory formularz] > [Emerytury, renty] > [Zmiana danych emeryta/rencisty].

2. Przez internet. Na Platormie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), logując się do swojego profilu (zakładka [Ogólny], [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], boczne menu [Dokumenty i wiadomości] > [Dokumenty robocze], przycisk [Utwórz nowy]. Z listy należy wybrać „Wniosek ER-WZD-01”.

Więcej informacji: www.zus.pl oraz tel. 22 560 16 00