Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Plakat