Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Filmy konkursowe można wysyłać do 30 września.

STRATEGIA - DOC

PLAKAT - PDF

Więcej informacji o konkursie: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/