PT KRUS w Błoniu  zachęca dzieci rolników w wieku 6 - 14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”.

Kurs w nowoczesnej formie przedstawia zagrożenia wypadkowe w gospodarstwie i uczy poprawnych zachowań podczas przebywania na terenie gospodarstwa.

Kurs dostępny jest pod adresem prewencja.krus.gov.pl ,Po zrealizowaniu należy rozwiązać test, pobrać certyfikat ukończenia oraz formularz zgłoszeniowy i do dnia 30 września 2020 r przesłać na adres: hulajnoga@kru s.gov.pl