pomocfirmomFirmy, którym spadły obroty, będą mogły liczyć dofinansowanie unijne na dofinansowanie pensji i składek pracowników. Pieniądze mają ochronić przed skutkami ekonomicznymi pandemii wirusa COVID-19.

Obecna sytuacja w Polsce i na całym świecie odbija się negatywnie nie tylko na zdrowiu ludzi, lecz także na gospodarce. Wśród wiadomości zebranych przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych są te dotyczące możliwości pozyskania funduszy UE dla przedsiębiorców. Firmy, którym spadły obroty, również te, które nie zatrudniają pracowników, będą mogły skorzystać z dofinansowania do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

  • co najmniej 30% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1500 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do ok. 4500 zł w ciągu 3 miesięcy);
  • co najmniej 50% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do ok. 6300 zł w ciągu 3 miesięcy);
  • co najmniej 80% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2700 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do ok. 8100 zł w ciągu 3 miesięcy).

Z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników będą mogły skorzystać również organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit. Wsparcie będzie udzielane przez 3 miesiące.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Szczegółowe informacji na stronie:

http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/rzad-i-marszalkowie-razem-ratuja-pol-miliona-miejsc-pracy-dzisiaj-rusza-dofinansowanie-wynagrodzen-z-funduszy-unijnych-1/

 

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” przyjęło stanowiska w sprawie wsparcia firm dotkniętych skutkami wprowadzenia zakazów w związku z koronawirusem oraz uzupełnienia pakietu działań antykryzysowych o filar VI – wsparcie działań samorządu terytorialnego.

Pełna treść stanowisk dostępna na stronach SMW:

http://sm.waw.pl/artykul/stanowisko-stowarzyszenia-metropolia-warszawa-w-sprawie-wsparcia-firm-dotknietych-skutkami-wprowadzenia-zakazow-w-zwiazku-z-koronawirusem

http://sm.waw.pl/artykul/stanowisko-stowarzyszenia-metropolia-warszawa-w-sprawie-uzupelnienia-pakietu-dzialan-antykryzysowych-o-filar-vi-wsparcia-dzialan-samorzadu-terytorialnego