Jak bezpiecznie przechowywać wodę oligoceńską w domu? – odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza broszura przygotowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Z ujęcia wody oligoceńskiej chętnie korzystają mieszkańcy gminy Brwinów – znajduje się ono przy ul. Armii Krajowej 1 i jest czynne przez całą dobę. Woda z tego źródła jest badana w ciągu roku pod kątem liczby bakterii z grupy coli i ogólnej liczby mikroorganizmów. Wyniki badań wody są dostępne na stronie www.bpwik.pl w zakładce „Jakość wody”. Wszelkie awarie dotyczące ujęcia wody oligoceńskiej w Brwinowie należy zgłaszać pod całodobowym numerem tel. 22 729 59 81.

Woda oligoceńska pochodzi ze źródeł, które znajdują się około 200 m pod ziemią. Dzięki temu nie znajdują się w niej nawet śladowe ilości środków do dezynfekcji i chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i życia. Woda oligoceńska z przebadanych źródeł zawiera minerały m.in. wapń czy żelazo.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przypomniał zasady korzystania z publicznie dostępnych ujęć w opracowanym na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Zbiorze zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich". W kompendium znalazły się najważniejsze informacje dotyczące m.in. czerpania wody czy zasad bezpiecznego przechowywania wody oligoceńskiej w domu lub mieszkaniu.

Pobieranie wody oligoceńskiej ma istotny wpływ na jej jakość i bezpieczeństwo dla zdrowia. Podczas napełniania naczynia wodą oligoceńską należy trzymać naczynie w odległości co najmniej 10 cm od otworu, aby chronić wodę i naczynie przed namnażaniem się bakterii, pierwotniaków chorobotwórczych i wirusów. Do przechowywania wody oligoceńskiej należy używać naczyń przeznaczonych wyłącznie do tego celu – przede wszystkim szklanych lub z tworzywa PET. Nie należy korzystać z naczyń używanych wcześniej do przechowywania innych artykułów, także spożywczych, gdyż ich pozostałości mogą zmieniać smak i zapach wody, a także sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów. 

Zebrana woda musi być przechowywana w odpowiednich warunkach – najlepiej, gdy temperatura pomieszczenia wynosi 2-8oC. Przy przechowywaniu wody w mieszkaniu w temperaturze pokojowej warto zadbać, aby nie znajdowała się ona w bezpośredniej bliskości źródła ciepła (kuchenka, grzejnik, zasobnik ciepłej wody) oraz była chroniona przed dostępem promieniowania słonecznego. W takich warunkach, ze względu na rozwój mikroorganizmów w wodzie, czas jej przechowywania nie powinien przekraczać jednego dnia, szczególnie gdy woda znajduje się w pojemniku z tworzywa sztucznego.

 

Zbiór zasad korzystania ze studni oligoceńskich