Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej? Możesz kandydować na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.


Sejmik Młodzieżowy będzie partnerem dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Rekrutacja radnych prowadzona jest przez przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego:


• będzie pracował zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”, by dać radnym poczucie sprawczości i przekonanie, że Młodzieżowy Sejmik działa w imieniu młodzieży z Mazowsza i na jej rzecz;
• będzie gremium składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa mazowieckiego;
• będzie miał charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa mazowieckiego;
• będzie partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego

Więcej informacji: www.dialog.mazovia.pl/mlodzi