Dofinansowania, szkolenia, pomoc w znalezieniu partnerów, transfer technologii i promocji – to tylko niektóre formy wsparcia, jakie małym i średnim przedsiębiorstwom oferuje Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.

PDF