KRUS zaprasza dziennikarzy i osoby publikujące w środkach masowego przekazu do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie. Artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe oraz telewizyjne można przesyłać do 15 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu - [PDF]