Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

 

L.p.

Imię i nazwisko, nazwa

1.

Jolanta Walkiewicz - Salonik Fryzjerski „Ola”

2.

Justyna i Piotr Kowalczyk - Restauracja „Elita”

3.

Agnieszka Zwolińska-Lech - „Villa Estera” Hotel i Restauracja

4.

Aneta Dzwonek - „Aganet” Usługi Kateringowo-Garmażeryjne

5.

Magdalena Jaskulska - „Smart”

6.

Sebastian Koc PHU - „Expert”