Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uwagi do projektu uchwały antysmogowej można zgłaszać do 18 sierpnia 2017 r.

- Smog to bardzo poważny problem o charakterze społecznym, gospodarczym, ale też środowiskowym. Dotyka nas wszystkich. Dlatego zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych uchwały antysmogowej, którą sejmik województwa mazowieckiego zamierza podjąć jeszcze w tym roku. Na szali jest nasze zdrowie. Dlatego musimy wspólnie zastanowić się nad narzędziami i tempem zmian, tak aby były one realne. Konsultacje prowadzone będą w całym regionie - mówi marszałek Adam Struzik.

Aby stan powietrza na Mazowszu mógł ulec poprawie, zdaniem ekspertów, konieczne jest wprowadzenie pewnego typu ograniczeń, co do jakości instalacji grzewczych, jak i spalanych w nich paliw. Aby zmiany były odczuwalne dla wszystkich mieszkańców regionu, ograniczenia powinny zostać wprowadzone na terenie całego województwa mazowieckiego. Rodzaje instalacji, których uchwała ma dotyczyć, to w szczególności kotły, w których spalane są paliwa, dostarczające ciepło do kaloryferów w budynkach oraz ogrzewacze typu kominki, piece, nagrzewnice powietrza. Właściciele tych instalacji powinni móc wykazać, że ich piece spełniają określone w uchwale wymagania.

Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz opiniowaniu przez samorządy powiatowe i gminne.

Więcej informacji: http://bip.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,135,konsultacje-spoleczne-uchwaly-antysmogowej.html