Od 1 marca 2017 r. rozpoczyna swoją działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która jest połączeniem administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby i Celnej. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej zapewni m.in. ochronę uczciwej konkurencji i wolności gospodarczej.