Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi kampanie edukacyjne poświęcone prawom pacjenta.  Wszystkie elementy kampanii można obejrzeć na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/

List Rzecznika Praw Pacjenta