Urząd Skarbowy w Pruszkowie informuje o konieczności złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy zgodnie z miejscem zamieszkania.

 

Osoby fizyczne składają roczne zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego, który  właściwy jest według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Dlatego też osoby zamieszkujące na terenie powiatu pruszkowskiego składają swoje zeznanie roczne w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. Nie ma znaczenia, że adres miejsca zamieszkania jest inny niż adres miejsca zameldowania. Zgodnie bowiem z art. 5ust.2 ustawy
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 2012r. poz.1314 ze zm.) w zgłoszeniu identyfikacyjnym osób fizycznych podaje się oba ww. adresy.