-WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna-Wieś i Moszna - Parcela, gm. Brwinów" wraz z prognozą oddziaływaniem na środowisko