Gmina Brwinów odda w dzierżawę jeden lokal użytkowy w pawilonie handlowym na targowisku miejskim w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg odbędzie się 29 marca 2023 r. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium oraz nieposiadanie jakichkolwiek zaległości finansowych względem Urzędu Gminy Brwinów i innych jednostek jej podległych.

Link do BIPu