Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się w miejscowości Kanie, gm. Brwinów. Przetarg odbędzie się 8 listopada 2022 r. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium. 

Ogłoszenie