Gmina Brwinów zamierza sprzedać nieruchomość gruntową w centrum miasta o powierzchni 579 m kw. zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. całkowitej 657,70 m kw. Przyszły nabywca otrzyma bonifikatę z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

Czytaj więcej…