Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 1 działki znajdującej się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2021 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży:

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

 

Wadium

1

Ulica Dereniowa 3

116

0,1234 ha

250 000 zł

 35 000 zł

Działka będąca przedmiotem sprzedaży ma prostokątny kształt. Jest niezabudowana, niezagospodarowana, płaska, porośnięta nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą. Działka jest nieuzbrojona. W ulicy Dereniowej jest gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna i gazowa. W ulicy Bratniej jest gminna sieć kanalizacyjna oraz gazowa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94.

BIP