Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetarg obędzie się 23 czerwca 2021 r.

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

1

Ulica Czereśniowa 6

94

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

2

Ulica Czereśniowa 4

95

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

Działki będące przedmiotem sprzedaży mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą. Działki są nieuzbrojone. W ulicy Agrestowej i Czereśniowej jest gminna sieć wodociągowa. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna. W ulicy Bratniej jest gminna sieć kanalizacyjna oraz gazowa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94.

BIP