Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek położonych w Brwinowie przy ulicy Bratniej oraz w Kaniach przy ul. Szkolnej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

Brwinów – ul. Bratnia

Na sprzedaż zostało wystawionych 26 działek przy ulicy Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię. Działki mają kształt prostokąta, a działka o nr ew. 126 ma kształt wielokąta. Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez drogi wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową, Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Drogi są nieurządzone. Teren działek jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

Przetarg na sprzedaż 20 działek odbędzie się 14 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 7 września 2017 r. włącznie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki.

nr ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza

działki w złotych

nr ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza

działki w złotych

80

0,0924

140 000

110

0,0905

178 000

81

0,0913

146 500

111

0,1148

226 000

84

0,0901

136 000

113

0,0946

187 000

85

0,0907

136 050

115

0,1266

238 000

88

0,0932

145 000

116

0,1234

245 000

89

0,0934

155 000

117

0,1376

260 000

90

0,0934

170 000

118

0,1265

230 000

93

0,0908

170 000

120

0,0907

163 000

94

0,1514

270 000

121

0,0900

160 000

95

0,1514

275 000

122

0,1141

210 000

Link do ogłoszenia w BIP

nr ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza brutto

działki w złotych

nr ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza brutto

działki w złotych

98

0,2205

427 500

123

0,2171

454 100

99

0,2206

422 750

124

0,2249

470 060

100

0,2207

423 700

126

0,2214

346 750

Przetarg na sprzedaż 6 działek odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki do dnia 21 września 2017 r.

Link do ogłoszenia w BIP

Kanie – ul. Szkolna

Działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 21 września 2017 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 950 000 zł. Przetarg odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP