Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kaniach.


Kanie, ul. Szkolna: działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m². Cena działki wynosi 950 000 zł.

Szczegółowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738-26-13 lub 22 738-26-53
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738-26-14 lub 22 738-26-54

Link do ogłoszenia w BIP