Gmina Brwinów wystawiła na sprzedaż w drodze przetargu działki znajdujące się w Brwinowie przy ul. Bratniej oraz w Kaniach przy ul. Szkolnej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

Brwinów, ul. Bratnia

Wszystkie działki mają kształt prostokąta, a działka o nr ew. 126 ma kształt wielokąta, dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną ul. Brzoskwiniową i drogę lokalną ul. Gruszową. Drogi są nieurządzone. Teren działek jest płaski, porośnięty trawami, na części działek są zadrzewienia.

Przetarg na sprzedaż 6 działek odbędzie się 2 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki do dnia 25 stycznia 2017 r.

nr ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza brutto

działki w złotych

nr ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza brutto

działki w złotych

98

0,2205

450 000

123

0,2171

478 000

99

0,2206

445 000

124

0,2249

494 800

100

0,2207

446 000

126

0,2214

365 000

Mapka

Link do ogłoszenia w BIP

Kanie, ul. Szkolna

Działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 25 stycznia 2017 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 880 000 zł. Przetarg odbędzie się 2 lutego 2017 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP