Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Żwirowej oraz w Kaniach przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.


Brwinów, ul. Żwirowa: działka o pow. 3981 m²  przy ulicy Żwirowej 7 położona jest w atrakcyjnym miejscu, na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku, który posiada ciekawą formę architektoniczną. Urząd Gminy Brwinów dysponuje inwentaryzacją budynku, która zawiera opis techniczny, widok elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, a także opis i ocenę stanu istniejącego. Dokumentacja pozwala na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, jeśli taka będzie wola inwestora. Fragmenty budynku mieszkalnego nie znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 25 marca 2016 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 770 000 zł. Przetarg odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP

 

  • mapka_brwinow_zwirowa
Kanie, ul. Szkolna: działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 25 marca 2016 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 900 000 zł. Przetarg odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP