Dziennik „Rzeczpospolita” prowadzi swój ranking samorządów od 15 lat. W tym roku Brwinów uplasował się na 57. miejscu wśród 864 gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

„Foto Brwinów 1939” to tytuł gry trwającej do 15 października 2019 r., na którą zaprasza Stowarzyszenie Projekt Brwinów. Spacer śladami historii każdy może zaplanować indywidualnie. Obowiązkowe jest zabranie ze sobą aparatu fotograficznego.

Trwa budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD w Otrębusach. W związku z tym mogą pojawić się czasowe utrudnienia. Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Mieszkańcy i podmioty z terenu gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna mogą uzyskać wsparcie swoich działań w pięciu zakresach tematycznych. Nabór wniosków jest pierwszym etapem pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od piątku 27 września (od godz. 18) do niedzieli 29 września zostanie zamknięty odcinek ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, od LKS Wolta do ul. Kasztanowej. Powiat pruszkowski i gmina Brwinów prowadzić będą w tym rejonie prace drogowe.

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Dzięki ogromnej mobilizacji ludzi dobrej woli udało się zebrać ponad 2 mln zł na operację Filipka z Brwinowa, który cierpi z powodu wrodzonej wady serca. Z myślą o jego dalszym leczeniu zbiórka jest kontynuowana, a 28 września w Brwinowie odbędzie się zbiórka krwi.

W Szkole Podstawowej w Otrębusach zakończyły prace modernizacyjne ciągu komunikacyjnego, polegające na remoncie wiatrołapu wraz z utworzeniem recepcji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków własnych budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.