Od 1 lipca br. miasto Pruszków zmienia trasę autobusu linii 4.

W ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II” powstają kolejne fragmenty ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych w Brwinowie, Mosznie, Otrębusach i Żółwinie.

Urząd Gminy Brwinów realizuje swoje zadania na bieżąco, ale z uwagi na obecną sytuację zostają utrzymane zmienione zasady bezpośredniej obsługi interesantów.

Gmina Brwinów, dotrzymując wcześniejszych ustaleń, zawarła porozumienie z miastem Pruszków dotyczące współpracy przy budowie ulicy Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa – Grodzisk Maz. do ulicy Dębowej.

Od poniedziałku 25 maja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III powróci część dzieci – zgodnie z wytycznymi GIS, MZ oraz MEN.

Zapraszamy do udziału w programie „Działaj Lokalnie”. Każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna ma szansę wygrać nawet 6 tys. zł na realizację swoich pomysłów. Wnioski można składać do 25 maja 2020 r.

W majowym numerze biuletynu „Ratusz” został opublikowany wykaz odcinków dróg, które będą remontowane w tym roku. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Oferty w przetargu złożyło pięciu oferentów. 

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 15 czerwca.

 Ogłoszenie  [PDF]- Biuletyn Informacji Publicznej