W ostatnich dniach lipca ukazał się wakacyjny numer biuletynu Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Wśród tematów numeru m.in. współpraca z samorządem województwa mazowieckiego.

Czytaj

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (wsparcie organizacji uroczystości święta Odzyskania Niepodległości).

Ogłoszenie - BIP

W piątek 24 lipca 2020 r. został podpisany akt erekcyjny i wmurowany kamień węgielny świetlicy wiejskiej w Kaniach. Inwestycja ma być gotowa we wrześniu 2021 roku.

Fundacja Sofijka zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty wakacyjne „Wielcy Polacy”. Zapisy jeszcze trwają, zajęcia rozpoczynają się 10 sierpnia.

Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz burmistrz miasta Milanówka Piotr Remiszewski podpisali 23 lipca 2020 r. porozumienie o współpracy w zakresie przebudowy oraz utrzymania drogi, przez którą biegnie granica obu samorządów.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Pierwszy przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2020 r.

Gmina Brwinów otrzyma ponad 120 tys. zł na stworzenie zielonych wiat na przystankach autobusowych. Jest to dofinansowanie uzyskane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza.

W ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” dwa sołectwa z gminy Brwinów Koszajec i Krosna otrzymały dofinansowanie na budowę oświetlenia w łącznej wysokości 20 000 zł.