Gmina Brwinów uzyskała w ramach programu „Zdalna Szkoła +” dofinansowanie w kwocie 74 970 zł. W efekcie do szkół trafiło 37 laptopów dla uczniów, którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego.

Czytelnicy „Przeglądu Regionalnego” wskazywali, a następnie głosowali w plebiscycie na wyróżniające się firmy, kluby i wydarzenia sportowe oraz inicjatywy kulturalne. „Perły” otrzymali: Restauracja Elita, Klub Sportowy Pantera Brwinów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na dostawę i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. Dziesięć takich urządzeń ma stanąć jeszcze w tym roku przy drogach powiatowych, gdzie kierowcom często zdarza się przekroczyć dozwoloną prędkość.

statuetkaBrwinów zajął drugie miejsce w konkursie „Miasto z klimatem” – „Najlepszy zrealizowany projekt” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kapituła konkursowa doceniła zrealizowane gminne inwestycje służące ochronie środowiska: system dróg rowerowych oraz energooszczędną halę sportową.

Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego musi się z niego wywiązać! Przy okazji można wziąć udział w konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Do 23 listopada br. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części Brwinowa, a do 15 grudnia – złożyć pisemne uwagi.

Odświętna iluminacja na budynku Urzędu Gminy Brwinów jest zachętą do wywieszania flag i uczczenia Święta Niepodległości zgodnie z hasłem „Świętujmy wszyscy bezpiecznie!”.