W dniach 26-29 marca br. w szkołach podstawowych w Brwinowie, Otrębusach oraz w Żółwinie odbyły się spotkania uczniów klas 1-3 z Panem Pionikiem – wesołym bohaterem-budowlańcem, który uczył dzieci, jak dbać o swój kręgosłup.

W ramach akcji „Cały powiat czyta dzieciom”, organizowanej pod patronatem starosty pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej, komendant Straży Miejskiej w Brwinowie spotkał się w bibliotece w Otrębusach z przedszkolakami na wspólnym czytaniu książki na temat bezpiecznego zachowania się na drodze.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi w Radio Bogoria byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak oraz kierownik Środowiskowego Ośrodka Opieki Społecznej Joanna Dzierzba i specjalista pracy socjalnej Anna Krężel.

W piątek 6 kwietnia zmarł pan Adam Krupkowski: urodzony 22 czerwca 1917 r. w Moskwie, mieszkaniec Brwinowa i honorowy obywatel gminy.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. na dyscypliny, które nie zostały rozstrzygnięte w pierwszej części konkursu.

Zobacz wyniki konkursu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie ubiega się o dofinansowanie imprezy edukacyjnej pn. Konwent Fantastyki i Gier Planszowych BRWIKON 2012, organizowanej w dniach 18-20 maja br. w ZS nr 1 w Brwinowie. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Cykliczna audycja samorządowa z udziałem gminy Brwinów. Gośćmi redaktor Beaty Kozakiewicz byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, oraz ksiądz Arkadiusz Śledzik i ksiądz Sylwester Lament.


„Ratusz” w wersji papierowej wykładany jest m.in. w budynkach Urzędu Gminy Brwinów, bibliotece, Gminnym Ośrodku Kultury, niektórych sklepach. Jest też roznoszony przez niektórych sołtysów oraz wolontariuszy. Tradycyjnie publikowana jest też wersja on-line.
Ratusz nr 8 - PDF