Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. (poniedziałek) w związku z wykonywaniem wcinki do sieci wodociągowej na terenie Żółwina, w godzinach 10 – 16 będzie wstrzymana dostawa wody w ulicy Południowej i przyległych. Wykonawca prac przeprasza za niedogodności związane z czasowym brakiem wody.
–  To był kolejny dobry rok Spółki Wodnej Brwinów – ocenia jej przewodniczący Benedykt Grobelny. Spółka od 2006 r. systematycznie wykonuje prace renowacyjne urządzeń i rowów melioracyjnych na terenie gminy. W 2012 r. zrealizowano kolejne działania zapobiegające lokalnym podtopieniom.

Na stronie www.oferta.brwinow.pl opublikowane zostały informacje o działkach, które gmina Brwinów wystawiła na sprzedaż w drodze przetargów. W ofercie znajdują się działki
w Brwinowie przy ul Żwirowej i ul. Suwalskiej oraz działka w Kaniach.

Więcej: www.oferta.brwinow.pl
W radiowym reportażu z wieczoru kolęd, który odbył się w Otrębusach 12 grudnia, rozbrzmiewają kolędy i pastorałki: m.in. „Adeste fideles” i wesoła melodia „Był pastuszek bosy” w wykonaniu chóru szkolnego ZS w Otrębusach oraz „Ticha noc” i inne utwory przygotowane przez chór z Czeskiej Lipy.

Przedświąteczne spotkanie z Maciejem Orłosiem, dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym, które zostało zorganizowane 21 grudnia w ramach Salonu Kultury Politycznej OKej, poświęcone było funkcjonowaniu i misji mediów publicznych.

W najnowszym numerze m.in. artykuły o „Gminie Fair Play” i oddaniu do użytku kolejnych 18 kilometrów kanalizacji, a także informacje użyteczne dla mieszkańców: harmonogram wywozu śmieci w 2013 r. oraz wykaz dróg do odśnieżania.

Czytaj więcej…
Po ponad 7 latach pełnienia służby z dniem 1 stycznia 2013 r. na emeryturę przechodzi komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Paweł Romaldowski. Spotkanie opłatkowe 19 grudnia 2012 r. było okazją do podziękowania mu za pracę i dbałość o bezpieczeństwo w gminie Brwinów.     

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.