W 2009 r. została zniesiona zasadnicza służba wojskowa: teraz kwalifikacje służą wyłącznie ocenie przydatności do służby wojskowej. Od 14 do 19 lutego stawiać się do niej będą wezwani mieszkańcy gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Do użytkowania został oddany blisko 6-kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej w Otrębusach i Kaniach. To kolejny fragment sieci sanitarnej powstającej w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”.  

W związku z oddaniem do użytkowania pierwszych odcinków sieci kanalizacyjnej w Brwinowie oraz w Otrębusach i Kaniach wybudowanych w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” burmistrz gminy Brwinów zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne:

W ubiegłym roku funkcjonowanie wszystkich urzędów gmin na Mazowszu sprawdził „tajemniczy klient” podający się za przedsiębiorcę zainteresowanego rozpoczęciem działalności. Dzięki tej metodzie studenci Szkoły Głównej Handlowej stworzyli ranking gmin przyjaznych inwestorom. Brwinów uzyskał tytuł „Mazowiecka gmina na 5!”

Podczas pierwszej wizyty na antenie Radia Bogoria w Nowym Roku burmistrz Arkadiusz Kosiński podsumował wysokość środków zewnętrznych, jakie pozyskała gmina Brwinów w ubiegłym roku i mówił o planach na 2013 rok.

Brwinowscy wolontariusze zebrali 36 062,79 zł, kilka euro, dolarów, kopiejek i tureckich lir. Najwięcej do puszki zebrała Natalia Sacharczuk z gimnazjum nr 2. Spośród licytowanych przedmiotów największą kwotę osiągnęła piłka z podpisami wszystkich zawodników Legii Warszawa.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację VI edycji projektu aktywizacyjnego „Od apatii do sukcesu!” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób bezrobotnych. Rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu.