Rozpoczęte na początku 2018 r. starania o dofinansowanie budowy przedszkola w Otrębusach przyniosły efekt. Gmina Brwinów otrzymała dotację oraz korzystnie oprocentowaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.

Urząd Gminy Brwinów realizuje swoje zadania na bieżąco, ale z uwagi na obecną sytuację zostają utrzymane zmienione zasady bezpośredniej obsługi interesantów.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców złożone przed dniem 10 maja „utraciły ważność”. Ci, którzy je złożyli, nie będą automatycznie dopisani do nowego spisu wyborców. Aby oddać głos w miejscu pobytu w dniu wyborów Prezydenta RP, należy ponownie złożyć wniosek najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. włącznie.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie od kilku lat przymierzał się do utworzenia gminnego centrum integracji mieszkańców. Gmina Brwinów pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków PROW i umożliwi realizację tych planów w wolnostojącym pawilonie na zmodernizowanym targowisku.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński przyjął nominację do udziału w Hot16challenge2, stąd nietypowy początek audycji. W dalszej części - rozmowa na aktualne tematy dotyczące gminy Brwinów.

Do piątku 12 czerwca 2020 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Program rewitalizacji jest „mapą drogową” działań wieloletnich. Gmina Brwinów zaprasza więc mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje do wspólnego namysłu nad tym, jakie obszary powinny być w nim uwzględnione w perspektywie do roku 2027.

Nierówna, miejscami błotnista droga biegnąca po północnej stronie torów WKD zostanie wkrótce przebudowana.