Urząd Gminy Brwinów realizuje swoje zadania na bieżąco, ale z uwagi na obecną sytuację zostają utrzymane zmienione zasady bezpośredniej obsługi interesantów.

23 czerwca ukazał się kolejny numer biuletynu Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Wśród tematów są m.in. informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (str. 6-7)

Czytaj więcej…

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją powiatowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu” od 26 czerwca 2020 r. zostanie zmieniona trasa i rozkład jazdy autobusu linii B1. Objazd będzie prowadził przez Błonie.

Rozkład [PDF]

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (Aktywizacja seniorów) Ogłoszenie

 

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 17 lipca 2020 r.

Ogłoszenie - [PDF]

Miejsko-wiejska gmina Brwinów zajęła w swojej kategorii 5. miejsce w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.

W związku z rozpoczęciem  robót budowlanych związanych z realizacją powiatowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu” od dnia 25 czerwca br. od godziny 8.00 zostanie zamknięta droga nr 1509W w rejonie przebudowywanego obiektu. Termin zakończenia prac: 31 października br.

Powszechny spis rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Kandydaci na rachmistrzów z terenu gminy Brwinów mogą zgłaszać się do 8 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy Brwinów.