Malowanie pasów drogowych, wymiana znaków na drogach gminnych to tylko niektóre z prac, które wykonała firma wybrana w przetargu. Na ulicach widać już efekty działań.

Frekwencja w gminie Brwinów była 12 lipca wyższa niż w pierwszej turze wyborów i wyniosła 78,93%. Szczegółowe dane ze wszystkich 16 komisji obwodowych znaleźć już na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej…

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Brwinów w ramach projektu „Warszawski Zachodni Orange Światłowód”. Projekt obejmuje 3803 gospodarstwa domowe.

Podczas sesji 25 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Brwinowie rozpatrzyła raport o stanie gminy za 2019 r. i zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

W lipcu i sierpniu przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Gmina Brwinów uzyskała dofinansowanie w wysokości 112 000,00 zł na realizację projektu pn. „Wymiana nieefektywnego ekologicznie kotła grzewczego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie”.

236 mazowieckich szkół otrzyma wsparcie od samorządu Mazowsza m.in. w postaci szkoleń dotyczących nauki zdalnej. Wśród nich jest Szkoła Podstawowa im. W. Puchalskiego w Otrębusach.

W czwartek 2 lipca rozpoczną się prace drogowe na ul. Górnej oraz ul. Gabriela Narutowicza w Brwinowie.