TG „Sokół” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Dla zabezpieczenia zdrowia mieszkańców gminy Brwinów wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji, zamknięte zostały place zabaw i targowisko. Zostały określone szczególne formy pomocy, które będzie realizować Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje wsparcie dla potrzebujący pomocy mieszkańców gminy Brwinów

Mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka zdecydowali, że nazwy ulic w ich miejscowościach będą związane z bajkami i baśniami. Od 27 marca wejdą w życie pierwsze uchwały w tej sprawie.

Ze względu na epidemią wirusa COVID-19 badania mammograficzne w marcu nie odbędą się.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 3 kwietnia

Ogłoszenie