Jak możemy zmieniać szkołę? – nad tym pytaniem będą zastanawiać się uczestnicy debaty poświęconej kierunkom zmian w szkolnictwie, która odbędzie się w Szkole Podstawowej w Żółwinie w późniejszym terminie, niż zakładali organizatorzy. Z powodu koronawirusa spotkanie 19 marca 2020 r. zostało odwołane.

Ze względu na epidemią wirusa COVID-19 badania mammograficzne w marcu nie odbędą się.

W sobotę 29 lutego 2020 r. Brwinów upamiętnił postać Ignacego Kozielewskiego - autora słów hymnu harcerskiego „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy” i mieszkańca Brwinowa. Poza oficjalnymi uroczystościami przy nowym rondzie, odbyła się gra miejska oraz festiwal piosenki harcerskiej.

Od 10 do 12 marca 2020 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

Od 2 marca rozpoczną się procedury rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a od 4 maja – do klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

W sobotę 29 lutego 2020 r. Brwinów upamiętni postać Ignacego Kozielewskiego - autora słów hymnu harcerskiego „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy”. W programie m.in. gra miejska, uroczystości oficjalne przy nowym rondzie oraz festiwal piosenki harcerskiej. 

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów” złożyło oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.