W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza została ogłoszona żałoba narodowa od piątku 18 stycznia 2019 r. od godz. 17 do soboty 19 stycznia 2019 r. do godz. 19.

Rozmówcami redaktora Tomasza Sikorskiego byli burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak. Wśród poruszanych tematów – śmierć prezydenta Adamowicza, wyniki sztabu WOŚP w Brwinowie, bieżące sprawy gminne.

Reprezentanci stowarzyszeń do końca stycznia mogą zgłaszać swój udział w pracach komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursach dotacyjnych na 2019 rok.

Fundacja KRAINA OZA złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Został wybrany wykonawca parkingu „Parkuj i Jedź w Otrębusach”. Planowany termin zakończenia budowy parkingu to grudzień 2019 r.

Ograniczenia ruchu, które zostały wprowadzone 15 stycznia br. dotyczą odcinka drogi pomiędzy ul. T. Kościuszki a ul. M. Konopnickiej. Będzie on całkowicie zamknięty w czasie budowy kanalizacji deszczowej. Osoby parkujące tam auta, powinny je usunąć, aby wykonawca mógł od rana 16 stycznia prowadzić prace na całym zamkniętym odcinku.

Referat Gospodarki Komunalnej zapowiada akcję sprzątania świątecznych choinek. Uschnięte drzewka będą odbierane sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Pojawiła się nadzieja dla mieszkańców gminy Brwinów, którzy czekali na wyjaśnienie spornych kwestii między gminą a PGE Dystrybucja SA. PGE zaakceptowało treść umowy w sprawie warunków ustanawiania służebności przesyłu.