Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

Mieszkańcy 15 sołectw wchodzących w skład gminy Brwinów w najbliższych tygodniach będą wybierać sołtysów i rady sołeckie. Wybory obejmą Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia i Żółwin. Pierwsze zebranie wiejskie – dla mieszkańców Kań – odbędzie się 19 marca 2019 r.

W piątki 15 i 22 marca 2019 r. Urząd Gminy Brwinów będzie czynny godzinę dłużej - do godz. 15.00.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali 21 lutego 2019 r. porozumienie dotyczące współpracy przy budowie ścieżki rowerowej z Biskupic do Czubina.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 5 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne.

W poniedziałek 11 oraz 18 marca 2019 r. w godzinach 16.00-16.30 kasa urzędu gminy Brwinów będzie nieczynna.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu dwóch działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne.

W dniach od 18 marca do 4 kwietnia 2019 r. w oddziale dla dzieci brwinowskiej Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera (ul. Kościuszki 1E) zostanie przeprowadzone skontrum (inwentaryzacja) zbiorów bibliotecznych. W związku z tym placówka będzie nieczynna.