roboty-turystycznaW związku z pracami prowadzonymi w Kaniach przy budowie odwodnienia skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Partyzantów konieczne będzie wstrzymanie na kilka godzin dostawy wody z wodociągu w tym rejonie.

Nowe wiaty przystankowe w Biskupicach są wyposażone w panele fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd do ich oświetlenia. Ich zakup i montaż został uznany za jedną z najlepszych inicjatyw zrealizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw.

W dniu Brwinowa na antenie Radia Bogoria, we wtorek 8 października 2019 r., gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, dyrektor Biblioteki Publicznej im. W. Wernera Danuta Barabasz oraz Marzena Wysocka i Michał Haber z Gminnego Ośrodka Kultury.

Na początku października odbyło się w Urzędzie Gminy Brwinów kolejne spotkanie mobilizujące wykonawcę remontu chodnika w tunelu do przyspieszania prac.

3 października przejazdem w Otrębusach gościł marszałek województwa Adam Struzik, który wziął udział w sadzeniu platanów przy ul. Piaseckiego.

Rozpoczęły się prace związane z budową odwodnienia skrzyżowania  ul. Parkowej z ul. Partyzantów oraz na odcinku ul. Turystycznej (w rejonie ul. Parkowej) w Kaniach.

W październiku przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Dziennik „Rzeczpospolita” prowadzi swój ranking samorządów od 15 lat. W tym roku Brwinów uplasował się na 57. miejscu wśród 864 gmin miejskich i miejsko-wiejskich.