PICT0207W sobotę, 30 marca 2019 r. odbył się w Brwinowie pogrzeb Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej, córki Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.

Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska zmarła 23 marca. Relację z jej pogrzebu opracowały nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie Elżbieta Baczewska i Agnieszka Kurządkowska.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Do 12 kwietnia 2019 r. można zgłaszać przepisy do książki kucharskiej Miast Ogrodów.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów będą pełnić dyżury w czasie wakacji. Został już ustalony harmonogram.

W poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze” w Otrębusach.

W czwartek 28 marca 2019 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie unijne na zakup 7 samoobsługowych stacji napraw rowerów.

Prace drogowe przy ulicy Kościuszki i Kraszewskiego idą pełną parą i niebawem zostaną ukończone w całości.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 W Brwinowie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.