Konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa mazowieckiego omawiał podczas spotkania w Grodzisku Mazowieckim trudną sytuację w gospodarce odpadami komunalnymi.

W środę 21 listopada 2018 r. w sali brwinowskiej OSP odbyła się debata o bezpieczeństwie z udziałem władz samorządowych, policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

UKS „Kobra”  złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W poniedziałek 19 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna. Nowo wybrani radni VIII kadencji oraz burmistrz złożyli ślubowanie, a także wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie.

W poniedziałek 19 listopada  2018 r. o godz. 18 w sali  Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji. W programie m.in. ślubowanie władz samorządowych wybranych w październikowych wyborach: radnych Rady Miejskiej w Brwinowie oraz Burmistrza Gminy Brwinów.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie pierwszej sesji.

W piątek 16 listopada 2018 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył trzynastu parom z terenu gminy Brwinów medale przyznane przez Prezydenta RP za 50 lat małżeństwa.

Spółka Hupac Terminal Brwinów, która rozpoczyna swoją działalność w Parzniewie, wybudowała na własny koszt ostatni odcinek ul. Świętego Jerzego. W październiku nowa droga została przekazana gminie Brwinów.

Ze względu na prowadzone prace w poniedziałek i wtorek 19 i 20 listopada br. zostanie całkowicie zamknięty odcinek ul. Leśnej w Kaniach – od ul. Górnej do końca drogi (ok. 180 m). W tym czasie nie będzie możliwy dojazd do Szkoły Jazdy Konnej „Pa Ta Taj”. Przepraszamy za utrudnienia.