Do 19 lipca 2018 r. do godz. 15.00 przyjmowane są wnioski w konkursie dotacyjnym skierowanym do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W ramach programu można ubiegać się o środki  w wysokości do 5 tys. zł.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, dyrektor Biblioteki Publicznej Danuta Barabasz oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Brwinowskie koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zaprasza w kolejne niedziele lipca i sierpnia na zwiedzanie kaplicy Marylskich. W godz. 11.30-12.30 drzwi zabytku będą otwarte, a członkowie TOnZ opowiedzą o historii rodziny i zakończonej niedawno renowacji obiektu.

brzozaPodczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 27 czerwca 2018 r., została nadana nazwa dla drogi wewnętrznej w Owczarni. Nowa ulica będzie nazywać się Pod Brzozami.

Prace wykonywane na przejeździe kolejowym w Parzniewie (w ciągu ulic Przejazdowa – Solidarności) przedłużają się. Wykonawca podał nowy termin przywrócenia ruchu: poniedziałek 9 lipca, godz. 15.

Przy rondzie Wacława Kowalskiego na tarasie Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie można oglądać plenerową wystawę dotyczącą Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego – jednego z głównych ośrodków metalurgii żelaza w starożytnej środkowej Europie.

Gmina Brwinów otrzymała ponad 23 tys. zł dofinansowania na prace remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej w Brwinowie.