Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 17 lipca 2020 r.

Ogłoszenie - [PDF]

Miejsko-wiejska gmina Brwinów zajęła w swojej kategorii 5. miejsce w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.

W związku z rozpoczęciem  robót budowlanych związanych z realizacją powiatowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu” od dnia 25 czerwca br. od godziny 8.00 zostanie zamknięta droga nr 1509W w rejonie przebudowywanego obiektu. Termin zakończenia prac: 31 października br.

Powszechny spis rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Kandydaci na rachmistrzów z terenu gminy Brwinów mogą zgłaszać się do 8 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy Brwinów.

Gmina Brwinów otrzymała 215 000 zł dotacji na budowę zaplanowanego na ten rok odcinka ul. Słonecznej w miejscowościach Moszna i Krosna. 

Rozpoczęte na początku 2018 r. starania o dofinansowanie budowy przedszkola w Otrębusach przyniosły efekt. Gmina Brwinów otrzymała dotację oraz korzystnie oprocentowaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.

Urząd Gminy Brwinów realizuje swoje zadania na bieżąco, ale z uwagi na obecną sytuację zostają utrzymane zmienione zasady bezpośredniej obsługi interesantów.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców złożone przed dniem 10 maja „utraciły ważność”. Ci, którzy je złożyli, nie będą automatycznie dopisani do nowego spisu wyborców. Aby oddać głos w miejscu pobytu w dniu wyborów Prezydenta RP, należy ponownie złożyć wniosek najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. włącznie.