Gmina Brwinów dofinansowuje usuwanie azbestowych elementów dachów i elewacji. Do 31 października 2021 r. można składać w urzędzie wypełnione wnioski o dotację.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę budynku biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 15 marca br. do godz. 12.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie stanęły nowe pojemniki do zbierania plastikowych zakrętek. Zysk ze sprzedaży zebranego surowca zasili konto potrzebujących, a sama akcja ma też wymiar edukacyjny – inspiruje do segregacji odpadów i dbania o środowisko naturalne. 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński poznał 19 lutego 2021 r. nowego ambasadora Egiptu JE Hatema Tegeldina. Spotkanie odbyło się w Otrębusach, w siedzibie Stowarzyszenia Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego w Polsce.

Zakończył się pierwszy sezon internetowych audycji „Pszczele Wieści”. Z tej okazji zapraszamy wszystkich miłośników tych pożytecznych owadów do udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Krew jest cennym darem, który może uratować życie drugiemu człowiekowi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Brwinowie, którzy jesienią chorowali na COVID-19, zdecydowali się oddać osocze potrzebującym.