Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków prowadzi cykl spotkań in situ na Mazowszu. Rozmowy na temat ochrony zabytków, sposobów ich renowacji, aspekty prawne oraz możliwości pozyskania dotacji stają się konwersatorium z udziałem specjalistów i mieszkańców. Najbliższe: 5 listopada o godz. 18 w dworku Zagroda w Brwinowie.

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brwinowie przystąpiła do konkursu organizowanego przez Empik. Wygrać w nim można 1000 książek do szkolnej biblioteki.

Od 30 października do 3 listopada będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu przy cmentarzu. Czynny będzie parking przy ul. Powstańców Warszawy oraz przy ul. Przejazd. W piątek 1 listopada br. będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy autobusów linii B1, B5, B8 i B10.

Mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka zdecydują, jakie nazewnictwo ulic będzie wprowadzane w ich miejscowościach. Nadanie nazw ulic i numerów porządkowych ureguluje kwestie adresowe w całym sołectwie. Głosowanie w tej sprawie trwa do końca października br.

Od 5 do 15 listopada 2019 r. można składać wnioski o stypendia na rok 2019/2020 dla młodych mieszkańców gminy Brwinów: uczniów oraz studentów do 25 roku życia.

I Can Help - pod tym hasłem Fundacja Verita wraz z Fundacją PZU realizują szkolenia dla uczniów z udzielania pierwszej pomocy.

Wystawa „Dialog o Losie i Duszy. Stanisław Vincenz 1888-1971” gości w dworku Zagroda do 20 listopada 2019 r. Oprowadzanie po wystawie wraz z projekcją filmu oraz wieczór opowieści to dwa towarzyszące jej wydarzenia, zaplanowane na 9 i 17 listopada.