Nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Żółwinie postanowili zabrać głos w dyskusji na temat systemu edukacji. 9 maja o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Żółwinie odbędzie się spotkanie dyskusyjne żółwińskiej społeczności  szkolnej, które wpisuje się ogólnopolską akcję Narad Obywatelskich o Edukacji (NOoE), zainicjowanych przez porozumienie nauczycieli Ja Nauczyciel.

Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy przypomina, że w dniu 15 maja br. upływa termin płatności opłaty od posiadania psa. Opłata jest płatna bez wezwania i wynosi 50 złotych rocznie, a w przypadku posiadania psa z wszczepionym chipem 30 złotych rocznie.

Obchodzony pod koniec kwietnia Dzień Ziemi jest okazją do podejmowania różnych działań z myślą o ochronie przyrody w najbliższym otoczeniu. Mieszkańcy Brwinowa planują sprzątanie miasta w sobotę 27 kwietnia. Dzień wcześniej sadzeniem roślin i porządkowaniem skweru w Otrębusach zajęli się pracownicy firmy L’Oréal.

TG „Sokół” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W rejonie 5 w harmonogramie odbioru odpadów pomyłkowo wpisano w dniu 4 maja odbiór odpadów niesegregowanych. Zgodnie z harmonogramem odpady zmieszane będą odebrane od mieszkańców tego rejonu w dniach: 8 i 22 maja.

Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” rozpoczyna od 4 maja cykl bezpłatnych zajęć hipoterapii skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Termin szczepienia zaplanowany na 24 kwietnia 2019 r. ulegnie przesunięciu z powodu braku szczepionki na rynku farmaceutycznym.

Ponad 220-metrowa uliczka na skraju parku powstanie do początku lipca br.