Redaktor Agnieszka Goleniak rozmawiała z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim o bieżących sprawach gminy. Drugie wejście antenowe – wywiad z dyrektorem GOK Anną Sobczak – poświęcone było sprawom kultury.

Strażnicy miejscy z Brwinowa i Łomianek połączyli siły i od początku marca prowadzą w swoich gminach kampanię informacyjną, która ma zwrócić uwagę mieszkańców na problem ochrony powietrza.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie prosi o oddawanie na nią głosów w internetowym konkursie organizowanym przez firmę Amica. Nagrodą główną jest remont szkolnej stołówki wart 80 tys. zł.

Przeterminowane i niepotrzebne leki należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych na nie pojemników, które w gminie Brwinów zlokalizowane są w aptekach i punktach aptecznych.

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy każdego, a główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

Od 8 do 12 marca br. zostanie całkowicie zamknięty 120-metrowy odcinek ul. Krynicznej w Kaniach, od strony skrzyżowania z ul. Chopina.

Prace przy renowacji zabytkowego pałacu w brwinowskim parku sukcesywnie postępują.

Stowarzyszenie Koty Prezesowej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.