Od 5 do 15 listopada 2018 r. można składać wnioski o stypendia na rok 2018/2019 dla młodych mieszkańców gminy Brwinów: uczniów oraz studentów do 25 roku życia.

1 listopada kurs linii B8 Brwinów Rynek - Podkowa Leśna - Żółwin - Owczarnia - Brwinów Rynek został wydłużony do przystanku Owczarnia Książenicka/Cykady. W tym dniu na liniach: B1, B5 i B10 będą obowiązywały niedzielne rozkłady jazdy.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 23 i 26 października w Brwinowie.

Październikowy numer zawiera nie tylko informacje o wyborach, lecz także plany zajęć Uniwersytetu Każdego Wieku oraz zajęć sportowych odbywających się w miejskiej hali sportowej.

[PDF]

W przyszłym tygodniu w Otrębusach rozpoczną się prace związane z odwodnieniem skrzyżowania ulic Franciszkańskiej, Mickiewicza i Słowackiego.

Dziennik Gazeta Prawna ogłosił wyniki ogólnopolskiego rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”. Gmina Brwinów zajęła III miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 4 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię.

W dniu Brwinowa na antenie Radia Bogoria, we wtorek 9 października 2018 r., gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński. Burmistrz został też zaproszony do udziału w debacie, która odbyła się w środę 10 października 2018 r.