Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę przedszkola przy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie. Wykonawcy mogą składać oferty do 31 lipca br.

Wybór wykonawcy to kolejny krok do przebudowy targowiska w Brwinowie. Wyłoniona w przetargu firma Luksor wykona projekt i rozpocznie przebudowę targowiska.

Ponad 362 tys. zł dodatkowych środków trafi do Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie na działania świetlic socjoterapeutycznych. Zostanie poszerzona oferta dodatkowych zajęć oraz powstanie nowa świetlica podwórkowa we wsi Moszna.

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na zagospodarowanie zieleni parku miejskiego oraz budowę murków i ogrodzeń z gabionów.

Radio Niepokalanów gościło w ogrodzie archeologicznym „Brwinów z żelaza”, na pikniku ŚOPS „Ekogodziny dla rodziny”, a także odwiedziło warsztaty artystyczne w Galerii ArtWilk oraz Ogród Zimozielony.

W sierpniu 2017 r. Starosta Pruszkowski wydał zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie jednej z posesji w Kotowicach. Tematem zajęła się Komisja Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego.