PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w poniedziałek 19 lutego w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektorki: Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera – Danuta Barabasz i Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Sobczak.

Od 19 do 22 marca 2018 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

Topola czarna rosnąca w parku miejskim w Brwinowie została uznana za pomnik przyrody. Drzewo otrzymało nazwę „Dobrawa”.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 17 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię.

W piątki 16 i 23 lutego br. Urząd Gminy Brwinów będzie czynny w godz. 8-15

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej we wtorek 13 lutego na obszarze kilku ulic w Brwinowie oraz w środę 14 lutego w Otrębusach.

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza dwa nowe nabory. Mieszkańcy gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej oraz firmy działające na tym obszarze mogą uzyskać można dofinansowanie w kwocie nawet do 200 tys. zł.