Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie [PDF]

W budżecie na 2019 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie ponad 159 mln złotych. Gmina Brwinów na inwestycje wyda ponad 36,6 mln zł.

W czasie ferii biblioteka im. W. Wernera w Brwinowie zaprasza dzieci na zajęcia literacko-plastyczne i inne atrakcje.

Przewodniczący Zarządu Benedykt Grobelny zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 21 lutego o godz. 17 w sali przy Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.

Od 5 do 7 marca 2019 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

Cykliczna audycja samorządowa gminy Brwinów. Pod koniec roku 2018 redaktor Mariola Marczak-Grzybek rozmawiała z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim.

 „Moje kompetencje, moje perspektywy” – pod takim hasłem organizowane są bezpłatne kursy jęz. angielskiego oraz szkolenia komputerowe, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Brwinów.

Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, pozostające do dnia 31.12.2018 r. w użytkowaniu wieczystym, w dniu 1 stycznia 2019 r. stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.