W związku z przebudową ulicy Granicznej w Brwinowie oraz remontem ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie zmienia się trasa autobusu linii B6.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 14 czerwca w Brwinowie i Owczarni, oraz 19 i 22 czerwca w Brwinowie.

PGE Pruszków lista wyłączeń

Od środy 13 czerwca 2018 r. w związku z trwającą przebudową zostanie zamknięta dla ruchu ul. Graniczna.

24 maja 2018 r. odbyło się szkolenie dla rolników pod hasłem „Pracuj bezpiecznie” połączone z konkursem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W sobotę 16 czerwca na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin. Wyznaczono cztery punkty odbioru elektroodpadów: w Biskupicach, Owczarni, Kaniach i Brwinowie.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej na pierwszym odcinku ul. Granicznej od strony ronda Nowosielskiego. Prace prowadzone są obecnie na odcinku od ul. Krańcowej w stronę ul. Pszczelińskiej.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie