Kierowcy, piesi i rowerzyści korzystają już z nowego połączenia między ul. Solidarności i Przyszłości. Wzdłuż ul. Wolności w Parzniewie posadzone zostały platany.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji w rejonie ulicy Bratniej. Sieć obejmie m.in. ulicę Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Dereniową oraz Morelową.

W lutym będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki w Brwinowie.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę świetlicy przy ul. Piłsudskiego w Kaniach. Wykonawcy mogą składać oferty do 6 lutego br.

Sikorki, kaczki krzyżówki czy wróble to gatunki ptaków, jakie mieli okazję zobaczyć uczestnicy spaceru ornitologicznego, który odbył się 25 stycznia w brwinowskim parku w ramach akcji Zimowego Ptakoliczenia.

Okręg Mazowiecki ZHR złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Co zrobić, jeżeli dziecko się zadławi? Jak pomóc dorosłemu, który przestał oddychać? Przede wszystkim nie wpadać w panikę, a wcześniej zapisać się na bezpłatne fachowe szkolenia organizowane przez Straż Miejską w Brwinowie.

Od 2 marca br. będzie trwać rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.