Ze względu na okres przejściowy - przed podpisaniem nowej umowy, która będzie obowiązywać do końca 2021 r. - harmonogram odbiorów obejmuje na razie okres tylko do 10 października.

Czyta więcej...

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

1 października br. jest planowane rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Żółwinie w ul. Nadarzyńskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Nadarzyńskiej 96. W związku z tym autobusy linii B8 i B9 nie będą zatrzymywać się na przystanku Żółwin Nadarzyńska OSP w obu kierunkach.

Gmina Brwinów otrzyma ponad 1,9 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ulicy Pruszkowskiej.

Wypełnienie formularza spisowego to obowiązek wszystkich rolników oraz szansa na wygraną atrakcyjnych zestawów sportowych i edukacyjnych dla miejscowych szkół i przedszkoli. 

logozsWkrótce zostaną ogłoszone kolejne konkursy m.in. na wspieranie nowych przedsiębiorstw oraz wzmocnienie kapitału społecznego i produktów lokalnych.

Zanim Rada Miejska w Brwinowie podejmie uchwałę wyznaczającą granice obszarów zdegradowanych na terenie gminy Brwinów oraz obszarów, na których będzie prowadzona rewitalizacja, mieszkańcy i zainteresowani tematem mogą wnieść swoje uwagi. Warsztaty online odbędą się 24 września br. w godz. 16-18 w aplikacji Google Meet, spotkanie dostępne będzie poprzez  link:  https://meet.google.com/dvu-dqeo-wjp

Czytaj więcej

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na dzierżawę 19 lokali użytkowych w pawilonach handlowo-usługowych na wyremontowanym targowisku. Przetargi odbędą się 19, 20 oraz 23 października 2020 r.