W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych od 31 października do 2 listopada br. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza w Brwinowie.

W piątek 2 listopada br. autobus linii B9 Żółwin - Owczarnia – Żółwin (szkoła) nie będzie kursował. W tym dniu nie będą odbywać się zajęcia w Szkole Podstawowej w Żółwinie.

Strażacy z Biskupic od ponad dwóch miesięcy cieszą się z nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo, który zastąpił wysłużonego Stara z 1984 r.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński podczas spotkania Klubu „Teraz Polska”, które odbyło się 22 października 2018 r. w Muzeum Sportu i Turystyki, odebrał certyfikat uprawniający do dalszego posługiwania się Godłem „Teraz Polska”.

Gmina Brwinów chce ograniczyć zanieczyszczenie powietrza pochodzące ze spalania węgla. Pod obrady Rady Miejskiej w Brwinowie trafi w listopadzie br. projekt gminnego programu dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania.

UKS Otrębusy „1” złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Frekwencja wyborcza w gminie Brwinów wyniosła 60,96%. Mieszkańcy wybrali Burmistrza Gminy Brwinów oraz 21 radnych Rady Miejskiej w Brwinowie. Pełne dane z obwodów dostępne są na stronie wybory2018.pkw.gov.pl.

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”. Uwagi do projektu można składać od 1 do 13 listopada 2018 r.