Usunięcie awarii przy ul. Pszczelińskiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Pedagogicznej jest planowane do godz. 14, a w ulicy Owsianej, Zielonej, Mazowieckiej, Wiktorskiej, Piastowskiej, Helenowskiej, Gardenii, Parzniewskiej, Rodzinnej, Krańcowej, Granicznej, Orlej, Komorowskiej, Modrzewiowej, Gdańskiej, Wspólnej, Pruszkowskiej do godz. 16.

Gmina Brwinów wstrzymuje do końca września przyjmowanie zgłoszeń dotyczących odbioru gruzu oraz tzw. wielkogabarytów ze względu na wyczerpanie limitów ilościowych i finansowych.,

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: zastępca burmistrza Sławomir Walendowski, a w drugim wejściu – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Sobczak.

Malowanie pasów drogowych, wymiana znaków na drogach gminnych to tylko niektóre z prac, które wykonała firma wybrana w przetargu. Na ulicach widać już efekty działań.

Frekwencja w gminie Brwinów była 12 lipca wyższa niż w pierwszej turze wyborów i wyniosła 78,93%. Szczegółowe dane ze wszystkich 16 komisji obwodowych znaleźć już na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej…

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Brwinów w ramach projektu „Warszawski Zachodni Orange Światłowód”. Projekt obejmuje 3803 gospodarstwa domowe.

Podczas sesji 25 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Brwinowie rozpatrzyła raport o stanie gminy za 2019 r. i zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

W lipcu i sierpniu przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.