Osoby zainteresowane pracą w Biurze Rady Miejskiej w Brwinowie mogą składać swoje oferty do 12 lutego br. do godz. 13.

Osoby zamieszkałe na obszarze Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” planuje przeprowadzić nabór wniosków już w marcu br.

Pół roku trwało przygotowanie dokumentacji projektowej, a teraz nadszedł czas na rozpoczęcie prac w terenie. Podczas modernizacji starego targowiska handel przeniesie się na plac przy ul. Grodziskiej 18 w Brwinowie.  

Prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego mimo niesprzyjającej aury idą do przodu. Niebawem wejdą w następne etapy, dość trudne zarówno dla wykonawcy robót, jak i użytkowników dróg.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 22 lutego 2019 r.


Ogłoszenie

Zmiana do ogłoszenia - PDF

Brwinowska Straż Miejska pod koniec 2018 r. zakupiła alkomat. Posiada też urządzenie do uruchamiania samochodów w razie problemów z ich odpaleniem, co jest pomocne zwłaszcza w sezonie zimowym.

Gmina Brwinów po raz kolejny zorganizowała akcję bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Skorzystały z niej 432 osoby po 65 roku.

Gmina Brwinów i gmina Nadarzyn podpisały kolejne porozumienie dotyczące przewozu pasażerów komunikacją autobusową na obszarze łączącym obie gminy.