Gmina Brwinów pozyskała ponad 700 tys. zł na budowę parkingu Park & Ride w Otrębusach, który ma powstać do końca 2019 roku.

Grodziski Klub Szermierczy złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Gmina Brwinów przystępuje do realizacji kolejnej inwestycji drogowej – II etapu budowy ulicy Józefowskiej we wsi Krosna.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do udziału w konkursie na mural o tematyce strażackiej, który ma powstać na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie.

Rozmowa z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim toczyła się głównie wokół inwestycji, przetargów, pozyskanych dotacji, sprzątania miasta itp. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak przedstawiła program Festiwalu Otwarte Ogrody.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.