Kolejne testy integracyjne systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przeprowadzane zostaną 11 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00 – 16.00.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że od środy 11 kwietnia 2018 r. od godziny 9:00 nastąpi znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody w miejscowościach: Domaniew, Domaniewek, Moszna i Krosna.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie [PDF]

Samorząd Województwa Mazowieckiego w tegorocznym budżecie zabezpieczył 2,5 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Biskupickiej z ulicami Piłsudskiego i Armii Krajowej. Został też ogłoszony przetarg na remont i budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia po parzystej stronie ul. Biskupickiej.

Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Jadwigi Warnkówny złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W audycji samorządowej gminy Brwinów redaktor Mariola Marczak-Grzybek przeprowadziła rozmowę z Arturem Świerczem, który opowiedział jak wygląda Brwinów z perspektywy osoby z niepełnosprawnością.

Ruch wahadłowy wprowadzony w tunelu utrudnia przejazd przez rondo W. Kowalskiego. Aby zmniejszyć korki w ul. Pszczelińskiej, została czasowo zmieniona organizacja ruchu w ul. I. Kraszewskiego. Teraz jest to droga dwukierunkowa, z zakazem zatrzymywania się, stanowiąca alternatywny dojazd do ul. T.W. Wilsona.

 W związku z pracami prowadzonymi na linii kolejowej i utrudnionym przejazdem przez tunel od 5 do 18 kwietnia 2018 r. wszystkie kursy autobusów linii B6 (Pruszków) i B8 (Podkowa Leśna) będą się rozpoczynać z przystanku Brwinów Urząd Gminy. Kursy linii B6 będą się kończyć na przystanku Zespół Szkół Ogólnokształcących, a linii B8 na przystanku Brwinów Urząd Gminy.