W uroczystościach rocznicowych Armii Krajowej przygotowanych przez Komitet Obywatelski Obchodów, uczestniczyli m.in. kombatanci, delegacje z MON, Muzeum WP, szkół i stowarzyszeń brwinowskich, mieszkańcy oraz reprezentanci władz samorządowych Brwinowa i Podkowy Leśnej. Złożenie kwiatów pod pomnikiem poprzedziła msza święta koncelebrowana, której przewodniczył prymas senior kard. Józef Glemp.

Zanim do rąk czytelników dotrze wydanie papierowe biuletynu „Ratusz”, można je przeglądać on-line. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

„Myślałem, że jest przyjacielem” to przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez młodzież z Brwinowa, która od kilku lat już angażuje się w działania realizowane w ramach programu „Profilaktyka a Ty”. Młodzi aktorzy zaprezentowali je na konferencji „Szkoła bezpiecznego internetu”, a relację spisała Barbara Korytkowska z Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną.

Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że w dniu 8.02.2012 w godz. popołudniowych nastąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicach Jasnej, Chopina.
Jednocześnie informujemy, że zastępcze źródło wody znajduje się przy ul. Armii Krajowej 1 (ujęcie wody oligoceńskiej).       

Za powyższe utrudnienie przepraszamy

Sarna w ogródku, łoś spacerujący ulicą, zając kicający po chodniku – w ostatnich latach mieszkańcy Brwinowa byli już świadkami takich widoków. Jeśli zwierzę jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi, jest ranne lub zabłąkane ma kłopoty z powrotem do swojego naturalnego środowiska, konieczna jest fachowa pomoc.

Łączenie pracy i uczestnictwa w intensywnych szkoleniach stało się teraz codziennością urzędników w Brwinowie. Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów“ obejmuje szereg szkoleń. Całkowity koszt projektu to ponad 900 tys. zł. Dofinansowanie unijne w ramach EFS - POKL pokryje aż  90% kosztów.

Ławnicy są niezawodowymi członkami składów orzekających i stanowią tzw. czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Do 9 marca 2012 r. można zgłaszać kandydatów na ławników: ich wyboru dokona Rada Miejska w Brwinowie.

Ubiegłoroczny sukces głosowania w konkursie „100 placów zabaw...”, gdzie nagrodą będzie zbudowanie placu zabaw w parku miejskim w Brwinowie oraz w Żółwinie, może być zachętą do dalszej aktywności Internautów. Obecnie trwa plebiscyt na pracę plastyczną, wkrótce zostanie ogłoszony konkurs dla szkółek piłkarskich.