Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do mieszkańców gminy Brwinów trafił piąty numer „Ratusza”. Jest w nim m.in. wywiad z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim oraz informacje o zniżkach „pakietu rodzinnego”, segregacji śmieci w 2012 i chipowaniu psów.
Więcej
Jak podała Komenda Główna Policji, podczas minionych kilku świątecznych dni zostało w Polsce zatrzymanych 990 nietrzeźwych kierujących. Jednego pijanego kierowcę zatrzymał wspólny patrol policji oraz Straży Miejskiej w Brwinowie.

W przedświątecznym tygodniu w ZS nr 1 w Brwinowie podczas przerw słychać było kolędy: uruchomiony został radiowęzeł ufundowany dla szkoły przez działające przy niej Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1. Koszt I etapu to ok. 50 tys. zł.

W czasie świąteczno-noworocznych wyjazdów wzrasta liczba kradzieży i włamań. Straż Miejska apeluje o ostrożność.

Gmina Brwinów jest inicjatorem wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie propozycji Polskiej Grupy Energetycznej, dotyczącej ustalenia zasad korzystania przez gminy z infrastruktury przesyłowej oraz słupów energetycznych. Podpisanie umowy wg zasad PGE oznaczałoby dla samorządów wydatek rzędu kilkuset tysięcy rocznie.

W związku ze zmianą stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Brwinów a stanowiących drogi wewnętrzne informujemy, iż istnieje możliwość zawierania z Gminą aneksów do umów zawartych przed dniem 27.05.2011 r.
Podania w sprawie zmiany opłat w umowach zawartych przed dniem 27.05.2011 r. na dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Brwinów a stanowiących drogi wewnętrzne można składać w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 (Biuro Obsługi Interesanta, pok. 007). W podaniu należy podać numer umowy.
Kilkadziesiąt paczek i pieniądze zebrane w ramach akcji „Gwiazdka 2011 Lwów” w gimnazjach nr 1 oraz nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Brwinowie trafiły w ubiegły weekend do Polaków ze Lwowa: osób starszych, kombatantów, społecznych opiekunów cmentarza Orląt Lwowskich.
 

Wszyscy chcemy, aby nasze otoczenie zmieniało się na lepsze. Budowa nowych dróg i chodników, wyposażanie przedszkoli i szkół, poprawa życia mieszkańców itd. – jest to możliwe m.in. dzięki temu, że prawie 40% podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne trafia do budżetu gminy. Pytanie tylko: której gminy? Do gminy Brwinów czy do innej?