W dniach 9, 10, 12 i 14 stycznia 2012 r.  Rejon Energetyczny Pruszków planuje wyłączenia energii elektrycznej na terenie gminy Brwinów.

W Żółwinie trwają prace przy budowie boisk „Moje boisko – Orlik 2012”. W 2011 r. gmina Brwinów pozyskała na jego budowę w sumie ponad 1 mln zł dotacji. Wiadomość o kolejnej dotacji dotarła do Urzędu Gminy Brwinów w ostatnich dniach grudnia.
 

Informacje o zaginionych lub znalezionych zwierzętach znalazły swoje stałe miejsce w zakładce Komunikaty. Od tej pory osoby poszukujące swoich czworonożnych przyjaciół będą mogły zajrzeć do tej zakładki. Informacje o zagubionych lub znalezionych zwierzętach można zgłaszać do Straży Miejskiej, tel. 22 729 29 50, 22 729 63 94 lub Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 25 91.

Fundacja Toto Animo 28 grudnia 2011 r. złożyła w Urzędzie Gminy Brwinów ofertę dotyczącą organizacji akcji zimowej dla osób z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Wśród młodych mieszkańców gminy Brwinów jest wielu utalentowanych i pracowitych uczniów i studentów, zdobywających wysokie miejsca w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach. Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył szesnastu osobom decyzje stypendialne.

Statystyki dotyczące deszczowych miesięcy w powiecie pruszkowskim pokazują, że w gminie Brwinów było najmniej interwencji strażaków: to rezultat działania Spółki Wodnej Brwinów, która tylko w 2011 r. uporządkowała ok. 20 km rowów melioracyjnych.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do mieszkańców gminy Brwinów trafił piąty numer „Ratusza”. Jest w nim m.in. wywiad z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim oraz informacje o zniżkach „pakietu rodzinnego”, segregacji śmieci w 2012 i chipowaniu psów.
Więcej
Jak podała Komenda Główna Policji, podczas minionych kilku świątecznych dni zostało w Polsce zatrzymanych 990 nietrzeźwych kierujących. Jednego pijanego kierowcę zatrzymał wspólny patrol policji oraz Straży Miejskiej w Brwinowie.