Urząd Gminy Brwinów rozpoczął realizację projektu „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów“. Całkowity koszt projektu to 918.569,30 zł, przy czym dofinansowanie ze środków EFS wynosi 90%.

Kwatera żołnierzy poległych w 1914 roku.W niedzielę 16 października 2011 r. na brwinowskim cmentarzu została poświęcona odnowiona kwatera żołnierzy niemieckich i rosyjskich, poległych podczas walk, które podczas I wojny światowej stoczono w połowie października 1914 r. w okolicach Brwinowa.

Park miejski w niedzielę 11 września 2011 r. o godz. 16.45 zamienił się w pole walki. Grupa rekonstrukcyjna REKO przedstawiła inscenizację bitwy pod Brwinowem. Było to kolejne wydarzenie w ramach Brwinowskich Europejskich Dni Dziedzictwa.

11 września 2011 r. mszą św. o godz. 10.30 rozpoczęły się obchody 72. rocznicy bitwy pod Brwinowem. Udział w uroczystościach wzięli: przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, żołnierze, strażacy, harcerze, młodzież szkolna oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy.  

Brwinów przyłączył się do kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Program edukacyjny, którego celem jest przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim na terenie gminy Brwinów, realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną.