Towarzystwo Gimnastyczna Sokół ubiega się o dofinansowanie organizacji XIV Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc planowanych na 8 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Czytelnicy kwietniowego „Ratusza” mogą zapoznać się m.in. z biogramami nowych honorowych obywateli Brwinowa, informacjami o prowadzonych inwestycjach i zmianami w rozkładzie jazdy gminnych autobusów. Tradycyjnie już na łamach biuletynu pojawia się temat gospodarki odpadami.

Salon Kultury Politycznej OKej w Brwinowie rozpoczął kolejny cykl spotkań: młodzież będzie słuchać wykładów i dyskutować o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił kolejny konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Konkurs dotyczy dwóch dyscyplin: lekkoatletyki i koszykówki.


 

W związku z oddaniem do użytkowania kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej w Brwinowie oraz w Otrębusach i Kaniach wybudowanych w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” burmistrz gminy Brwinów zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne:

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie podpisał porozumienie z Focus Youth Project z Wielkiej Brytanii. – Już rozpoczęliśmy realizację projektu „Goktroter Scotland 1” – informuje dyrektor Anna Sobczak.

Cykliczna audycja samorządowa z udziałem gminy Brwinów. Redaktor Malwina Szymańska przygotowała reportaż z finału II edycji akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom”.

Gmina Brwinów otrzymała 2,1 mln zł dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi Brwinów-Parzniew. Umowa została podpisana 26 kwietnia 2013 r.