Drugi wtorek miesiąca to czas gminy Brwinów na antenie Radia Bogoria. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Brwinowie w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zawraca się z prośbą o rozsądne korzystanie z wody.

W sobotę 15 czerwca na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin lub gadżety. Wyznaczono cztery punkty odbioru: w Kaniach, Owczarni, Brwinowie i Biskupicach.

Już w najbliższy weekend 8 i 9 czerwca w gminie Brwinów odbędzie się coroczny Festiwal Otwarte Ogrody.

Czytaj więcej…[JPG]

W dniach 18-19 maja oraz 1-2 czerwca 2019 r. odbyły się pierwsze szkolenia pt.: „Działam w sieciach społecznościowych” w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Rada Miejska w Brwinowie przeprowadzi wybór ławników na kadencję 2020-2023. Z terenu gminy Brwinów wybranych zostanie dwóch ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz po jednym ławniku do sądów rejonowych – w Pruszkowie oraz dla Warszawy-Żoliborza, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Gmina Brwinów wybrała wykonawcę prac dotyczących m.in. budowy chodnika na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ul. Rynek. Termin zakończenia całości tej inwestycji to koniec września br.

Podczas IX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. zostanie przeprowadzona debata podsumowująca ubiegły rok.