Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” złożyło oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.

Drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi w Radio Bogoria byli: Agnieszka Olejniczak, kierownik działu wspierania rodziny ŚOPS, Alicja Berska z brwinowskiej Straży Miejskiej oraz Anna Sobczak, dyrektor ośrodka kultury.

Od wtorku 19 lutego 2019 r. zostanie zamknięte dla ruchu samochodowego skrzyżowanie ulic Kościuszki i Kraszewskiego. Wiązać się z tym będą znaczne ograniczenia możliwości parkowania w tym rejonie.

W związku ze śmiercią byłego premiera RP Jana Olszewskiego została ogłoszona żałoba narodowa od piątku 15 lutego 2019 r. do soboty 16 stycznia 2019 r. do godz. 19.

Gmina Brwinów pozyskała kolejne dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pozwolą zrealizować zajęcia korekcyjne oraz naukę pływania dla uczniów z gminnych szkół.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 5 marca 2019 r.
Ogłoszenie - link do Biuletynu Informacji Publicznej

leadBurmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali 7 lutego 2019 r. porozumienia dotyczące kolejnych wspólnych działań. Gmina Brwinów przygotuje dokumentację dwóch ważnych inwestycji – przebudowy skrzyżowania DW nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie oraz budowy łącznika w rejonie węzła A2 Pruszków.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało wysokość opłat za wodę i ścieki.