W sierpniu na antenie Radia Bogoria gościł Sławomir Walendowski, zastępca burmistrza gminy Brwinów.

Straż Miejska przesiadła się do nowego samochodu. Jest nim w pełni elektryczny Mercedes eVito. Od niedawna, srebrny van w barwach straży miejskiej jest wykorzystywany przez funkcjonariuszy w służbie patrolowej.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania poświęcone tematom gminnym. Odkąd sprawuje swój urząd, odbyło się ponad 270 otwartych, publicznych spotkań z mieszkańcami miasta i 15 sołectw. W ubiegłym tygodniu - w Milęcinie, Koszajcu, Czubinie i Biskupicach.

Dzisiaj przypada Święto Straży Miejskiej ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Od dnia 01.09.2022 r. zostaje zmieniony rozkład jazdy linii B6 Brwinów Rynek - Parzniew- Pruszków i na linii B8 Brwinów Rynek - Podkowa Leśna - Żółwin - Owczarnia - Brwinów Rynek.

W niedzielę 28 sierpnia odbędzie się Piknik Rodzinny we wsi Moszna oraz ostatni spektakl w ramach Sceny Letniej dla dzieci im. Jadwigi Warnkówny oraz Kina Letniego na targowisku miejskim w Brwinowie.

Do 31 sierpnia trwa nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Celem prowadzenia procesu rewitalizacji jest wyprowadzenie z kryzysu obszaru, na którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jeden problem o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.

Mieszkańcy gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów zostali zaproszeni do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swoich gminach. W tym celu została opracowana i przygotowana anonimowa ankieta, której wyniki pozwolą na skuteczniejsze  wykorzystanie potencjalnych środków pozyskanych z dofinansowań unijnych.