Dookoła świata z polskimi podróżnikami wybiorą się mieszkańcy gminy Brwinów – uczestnicy bezpłatnych warsztatów w Brwinowie i Otrębusach, które organizuje Fundacja Sofijka.

Miejsca i ludzie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów – pod takim tytułem odbywać się będą w lipcu i wrześniu pokazy filmów opowiadających o sąsiadujących gminach: Brwinowie, Milanówku i Podkowie Leśnej.

Gmina Brwinów zajęła 5. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w 2020 r. wśród 642 gmin miejsko-wiejskich.

Gmina Brwinów przystępuje do realizacji projektu „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła”. Dane od mieszańców będą zbierać ekoankieterzy.

Chorągiew Stołeczna ZHP złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Ustawa nakłada na wszystkich obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Uporczywa odmowa grozi karą grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych. Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu.

Dyrektor Danuta Barabasz oraz Anna Adamkiewicz opowiadają o promocji czytelnictwa i kreatywnych działaniach podejmowanych przez Bibliotekę Publiczną w Brwinowie - wywiad przeprowadził redaktor Michał Śmigielski.

Gmina Brwinów zapewnia wszystkim dzieciom powyżej 3. roku życia, które wzięły udział w rekrutacji, miejsca w przedszkolach – czterech gminnych oraz dwóch niepublicznych, które złożyły swoje oferty w otwartym konkursie.