Dział Wspierania Rodziny Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie prowadzi nabór do grup wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz młodych mam. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania będą odbywać się on-line. Termin rozpoczęcia zajęć zaplanowany jest na koniec kwietnia.

Mimo wielu nowych wyzwań oraz wprowadzonych ograniczeń w przyjmowaniu interesantów pracownicy Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej realizują swoje zadania. Przypominamy zestawienie aktualnej oferty skierowanej do potrzebujących mieszkańców gminy Brwinów.

Ze względu na prace prowadzone w parku miejskim w Brwinowie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i poruszanie się głównymi dostępnymi alejkami.

W połowie lutego br. zakończył się II etap budowy kanalizacji w ul. Nadarzyńskiej, ul. Kwiatowej, Zachodniej i Wodnej w Żółwinie. To prawie pół roku wcześniej niż przewidywała umowa.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie - BIP

W ramach projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” powstanie edukacyjny ogród botaniczny.

Jednorazowe maseczki oraz rękawiczki należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane – to zasada, o której powinni pamiętać wszyscy mieszkańcy. Dodatkowe regulacje prawne odnoszą się do osób przebywających w miejscu kwarantanny lub izolacji.