Przekazywanie bieżących informacji z czujników mierzących poziom pyłów, dotacje na likwidację starych pieców, kontrole prowadzone przez strażników, informowanie i edukacja – to niektóre działania podejmowane przez gminę Brwinów dla poprawy jakości powietrza.  

Dziewięcioletni chłopiec z Otrębus potrzebuje pomocy. Ratunkiem dla Filipa Siczka, który swoją dzielną walką z chorobą zyskał przydomek „Lwie Serce”, jest kosztowna operacja w USA.

Na antenie Radio Bogoria gościli w tym miesiącu burmistrz Arkadiusz Kosiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak oraz zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.

Rozpoczął się kolejny etap prac nad gminnym programem rewitalizacji. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą zgłaszać do 15 lutego br. swoje propozycje projektów dotyczących rewitalizacji.

Mieszkańcy gminy Brwinów mogą korzystać bez dodatkowych opłat z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadarzynie.

W Urzędzie Gminy Brwinów już kolejny rok z rzędu można składać wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. Piece węglowe mogą zostać zastąpione bardziej ekologicznym piecem gazowym, elektrycznym lub opalanym pelletem.

Od 1 stycznia 2021 r. w powiększonym obszarze miasta Brwinowa znalazła się „dzielnica przemysłowa”, a wraz z nią drogi, którym patronują święci: Jerzy, Józef, Tomasz, Augustyn, Krzysztof i Izydor.

Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie, nawiązując do aktualnych trendów w komunikacji i wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy, zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach z projektowania graficznego.