Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert (nabór uzupełniający) na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 600 tys. zł brutto.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 14 i 15 maja w Krośnie Wsi.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W sobotę 12 maja 2018 r. strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Brwinowa i Moszny zapraszają na dzień otwarty. W programie wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Warto też się wybrać na zawody konne oraz do Zagrody na wernisaż. 

Gościem red. Tomasza Sikorskiego była Anna Sobczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 

Od maja do listopada w parku miejskim w Brwinowie można oglądać wystawę „Ojcowie Niepodległości”. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przypominamy historię Polski.

22 i 24 maja 2018 r. będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki oraz przy OSP Brwinów.