Od wtorku 19 lutego 2019 r. zostanie zamknięte dla ruchu samochodowego skrzyżowanie ulic Kościuszki i Kraszewskiego. Wiązać się z tym będą znaczne ograniczenia możliwości parkowania w tym rejonie.

W związku ze śmiercią byłego premiera RP Jana Olszewskiego została ogłoszona żałoba narodowa od piątku 15 lutego 2019 r. do soboty 16 stycznia 2019 r. do godz. 19.

Gmina Brwinów pozyskała kolejne dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pozwolą zrealizować zajęcia korekcyjne oraz naukę pływania dla uczniów z gminnych szkół.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 5 marca 2019 r.
Ogłoszenie - link do Biuletynu Informacji Publicznej

leadBurmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali 7 lutego 2019 r. porozumienia dotyczące kolejnych wspólnych działań. Gmina Brwinów przygotuje dokumentację dwóch ważnych inwestycji – przebudowy skrzyżowania DW nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie oraz budowy łącznika w rejonie węzła A2 Pruszków.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało wysokość opłat za wodę i ścieki.

Osoby zainteresowane pracą w Biurze Rady Miejskiej w Brwinowie mogą składać swoje oferty do 12 lutego br. do godz. 13.

Osoby zamieszkałe na obszarze Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” planuje przeprowadzić nabór wniosków już w marcu br.