W czwartek 28 marca 2019 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie unijne na zakup 7 samoobsługowych stacji napraw rowerów.

Prace drogowe przy ulicy Kościuszki i Kraszewskiego idą pełną parą i niebawem zostaną ukończone w całości.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 W Brwinowie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem mogą 4 kwietnia wykonać bezpłatne badanie.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Przedszkolnej Uzbekistanu, Regionalnych Oddziałów Oświaty Uzbekistanu oraz polskiego i uzbeckiego komitetu UNICEF odwiedzili 26 marca 2019 r. Brwinów, aby zapoznać się z funkcjonowaniem systemu edukacji przedszkolnej na poziomie samorządu.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Ogłoszenie - Biuletyn informacji Publicznej - [PDF]

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru w Muzeum Literatury w Warszawie odbyła się premiera filmu „Stefan Kiedrzyński – artysta zapomniany”. Ten ceniony w okresie dwudziestolecia międzywojennego pisarz i autor sztuk teatralnych był mieszkańcem Brwinowa.

Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego mogą składać poprawki do poniedziałku 1 kwietnia br. do godz. 18.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej